UNUA RONDO DE LA 2007-JARA PREZIDENTA ELEKT 
Français   Anglais   Allemand   Espagne   Hongrie   Esperanto   Roumanie   Italie   Tchèque   Pays-Bas   Pologne

Contact me            

ESPERANTO
 
Cette langue, créée peu avant 1900, devait devenir la langue universelle en complément de chaque langue maternelle de chaque pays du monde.
 
POURQUOI ?
 
Pour que tous les êtres humains puissent communiquer entre eux avec une langue dont la particularité est de pouvoir s'apprendre par toutes et tous 10 à 20 fois plus rapidement et surtout bien plus facilement que n'importe quelle autre langue dans le monde... Hélas peu de "POLITIQUES" ont soutenu cette initiative, pourtant il existe toujours des gens motivés pour espérer la faire connaître, découvrir et qui sait...
 
Notre proposition de loi étant "universelle et citoyenne" il nous a semblé impératif d'avoir sa traduction sur notre site, meme si peu de gens la lisent...
 
Merci d'avoir lu jusqu'au bout cette explication sur cette langue méconnue : "ESPERANTO"
 
Alain Mourguy .

Translated by : lamelurbano@hotmail.com
 
 

Malferma Letero al la ŝtatanaro

 

UNUA RONDO DE LA 2007-JARA PREZIDENTA ELEKTO

 

La vespero de la 1a rondo de la 2002-jara elekto reaŭdigis min tiun lumigantan diraĵon de Albert Einstein [Albert Ejnŝtejn] por solvi la reestiĝeman problemon de nebalotemo kaj ekstremismoj... (Alain Mourguy [Alaj Murgij])

"Se serĉante oni ne trovas solvon pri iu problemo, tio nepre estas pro tio ke la problemaj postulatoj estis misstarigitaj kaj tielante oni ne povos tiu problemon solvi nur kun imagemo ne kun jamscio." (Albert Einstein [Albert Ejnŝtejn])

 

Antaŭskribo

Tiu malferma letero celas ĉiun ŝtatanon zorgan kaj ĉiun kiun zorgiĝemas nur akceptante preni la kelkajn kvin minutojn kiuj ebligos tutan legon de la postaĵon.

Mia leĝa propono kuna estas sendita depost 2003a septembro al ĉiu politika respondulo : ministroj, deputitoj, senatanoj ktp.

Kiu mi estas?

Mi estas meza simpla ŝtatano, ne dekstruma, ne maldekstruma, ne revoluciema, ni kontraŭema (por pluscii : www.alain-mourguy.info (franclingve)) kiu proponas novan balotmetodon por la venonta prezidenta elekto de la jaro 2007a.

Kio okazos tiam?

Sen ŝanĝo de la balota farmaniero, la 1a balota rondo de la prezidenta elekto estos risko pri nia ŝtato.

Kial tio?

Tutsimple pro tio ke la nombro de nebalotonto estos historia atingumo : 5 milionoj, ĉefe estante la nunaj 14-18 jaraĝaj junuloj kiu iĝos baloteblulon (laŭ la ĵusa leĝo n. 97-1027) antaŭ la venonta balotado. Tiuj sendube estos malbalotemaj.

Neniu opinisonda organizaĵo zorgis pri la opinio de tiuj junuloj (la balotebluloj venontaj) pri ilia etoso pri la 1a rondo de la venonta baloto je 2007. Tutfakte, nur la jamaj balotebluloj estas opinisondataj : tiu forgeso de tiuj 5 milionoj estas gravaĵo kaj malverigas ĉiun antaŭvidon de la unuan rondon. Simpla logiko estante.

Mi proponas tial ideon kiu ne estante la universala tutsolvo ŝanĝos nian manieron prizorgi tiun decidigeblan baloton de 2007.

"Nur movado de iu tutpopola opinio povos kunakordigi al ni la politikajn respondulojn por trapasi la tabuojn kaj plibone refari nian nunan sistemon."

Kun bonkonsciaj homoj, mi estas certa ke tio fareblas por reformigi la balotan sistemon de la venonta unua rondo de la prezidenta elekto, maltimante komencigi pridiskuton de tiun ideon (aŭ aliajn...)

Aliflanke, mi volas klarigi tion ke mi ne havas ceteran proponotan elektan programon (des pli defendontan de mi) krom tiun proponon kiu REALE estas iniciato mema kaj senpolitika.

Dankon al ĉiu prenanta la kelkajn minutojn por legi la LEĜAN PROPONON kunan (preseblan) kaj se vi volas lasi pripensojn (kaj bonespere viajn subtenojn) vi povas tion fari per la kontaktilo.

 

Ĉiu diskonigo de tiu projekto estas ne nur permesata sed ankaŭ kuraĝigata...

... kaj Bonvenon!

 

[La Leĝa Propono]

 

LA LEĜA PROPONO PRI LA PREZIDENTA ELEKTO

Propono sendita al la Gesinjoroj Ministraj, Deputitaj kaj Senatanaj

 

Estante zorgema ŝtatano, mi al vi sendas, memvole, tiun novigeman projekton kiu permesus novan prizorgon de la prezidentan elekton, celante emigi la samŝtatanaron al baloti jam dum la unua rondo de la elekto de 2007a jaro kaj redoni interson al "politikado".

Gesinjoroj Ministraj, Deputitaj kaj Senatanaj, mi esperas kunakordigi vin :

 1. Pri ŝanĝi la balotan farmanieron de la unua rondo de la Respublikprezidenta elekto antaŭ 2007 kiu sen reformigo estos risko por demokratio.
 2. Pri preni la kelkajn necesajn minutojn por tralegi tiun proponon.
 3. Pri laŭbezone memsciigi tiun projekton dum la unua rondo de la prezidenta elekto de 2007.

Tiu propono (baloto je kvin poentoj) jam estas antaŭprisciigita al kelkaj uloj el viaj Kunministroj, Kundeputitoj, Kunsenatanoj kaj Urbestroj por havi klarigan opiniemon pri la opinio de la francia politikistaro mem pri la problemo de nebalotemo kaj pri eblaj iĝontaj solvoj de antaŭ 2007.

La ricevitaj respondoj estis ja tutklarigaj : Nenio antaŭvidiĝis kaj konkrete prononitis por efike kontraŭstari tiun nebalotemon kaj neniu decido eblas antaŭ multaj elektaj turnpunktoj... Eliĝis de tiuj respondoj bezono por rekunakordi la ŝtatanaron kaj la politikon... Kiu male dirus?... Sed kia solvo?...

 

FRANCIO KONATIĜOS KUN GRAVDANĜERA SITUACIO JE 2007

 

Ja, kvin milionoj da juna elektontoj (13-18 jaraĝaj inter 2002 kaj 2007) iĝos, laŭ nova leĝo, baloteblulojn antaŭ 2007. Tamen, la centonoj de balotemo jam estas malalta pri junuloj (vidu suben) kaj neniu opinisonda organizaĵo ne prizorgas la opinion de tiuj elektontoj pri la antaŭvidoj de la venonta unua rondo. Neniu ilin opinisondas... Tio signifas tion ke ĉiu opinisondo nepre estas misa kaj subreala pri la nebalotemo de la unua rondo... Mia studo konfirmas tion ke multaj uloj el tiuj junuloj estas nebalotemaj pri tiu unua rondo...

Rekta konsekvenco estas reala risko por vidi je la unua aŭ dua ĉefelekto reprezentanton de iu politika malplejmulto.

 • Je 2002, nur 13 centonoj necesis por esti unu el la du unuaj elektitoj.
 • Je 2007, laŭ mia studo, nur 9 centonoj necesos... (Kunkalkulante la milionoj de junuloj elektontaj... simpla matematika kalkulo estante)

Konsiderante la "ne-elektontojn", ni havos tiam proksimume 2 francianoj el 3 kiuj ne elektus en tiu unua rondo. Kia estos la vereco kaj la praveco de tiuj elektitoj? Cetere, plejgrave, kiuj ili estos (la elektitoj)? Ni jam aŭdas en amaskomunikilo opinisondojn pri la dua rondo de 2007a. Memoro jam estus tiel mallonga? Por esti duarondulo, oni devas esti unu el la du unuaj elektitoj je la fino de la unua!

Gesinjoroj Responduloj de nia Ŝtato, kun malpli ol naŭ centonoj de la elektontaro por esti unua aŭ dua en la unua rondo, ĉu vi povas garantii tion ke la elektitoj plejreprezantaj el niaj kunŝtatanoj estos tie en la dua rondo? Kelkaj kandidatoj pro ia kialo havos certan poentaron je la unua rondo, ĉu de ekstremismanaro ĉu de kunstarularo ktp. Kaj ili ne estas la plejreprezentantaj de la plejparto de la ŝtatanaro, kiu ial nebalotemas, sed estas reprezentantaj la etajn arojn de ŝtatanoj kiuj movademas ĉiueble.

La nebalotemo de la unua rondo estas nesolvebla problemo dum tio ke la nuna farmaniero daŭras, pro tio ke tiu ekstremismanaraj kaj kunstarularaj kandidatoj havas des pli da tiuj tiomaj poentoj ju pli la nebalotemularo ne balotas (oni ne kalkulas la nebalotemulojn pri tiuj poentoj)...

Ni vetos nian demokration dum la venonta unua rondo, pro la nebalotemo : iu malgranda popolopinia maligo kaj tiuj kandidatoj malplejreprezentantaj estos en la dua rondo... tio estante la malo de demokratio...! Tiu supozo, realema, grava kaj peza je konsekvencoj, pripensendigas la starigon de "farhalto" de la Respublikaj Partioj por eviti interalie la "facilajn pensojn" kiu misgvidemas...

Ekzemple : "La utila baloto je la unua rondo"! Voli utile balotigi la ŝtatanaron je la unua rondo estas utopio kaj, sendube, grava "historia" miso por 2007.

KIAL? : La baloto de dum la unua rondo estas "farta baloto" (kolero, kontraŭstaro etc.) kaj, male, la baloto de la dua estas "racia baloto" (logiko). Mia studo vidigas ke la Francianoj ne plu vidas intereson de dua rondo se oni ilin demandas utilan voton je la unua rondo. Eĉ estiĝas kolerema farto kiam oni tiel demandemas al ili kaj do ia malvoliga reago dum la balotado...

Ĝis nun, nur 4 solvoj eblas por eviti tiun demokratian disfalon...

 1. Devigi la baloton (malkontento iĝus)
 2. Limigi la kandidatojn (maldemokratia)
 3. Ebligi la voton per Interreto (solvo kiu tutbonas laŭ mi)
 4. Mia propono suba "Baloto je kvin poentoj"

Ja tiuj solvoj kunakordeblas, laŭbezone. (Laŭvide) Neniu alia farmaniero estas por malestigi nebalotemon.

Mia studo pri ĉiu socia kunularo de nia socio pruvas facilan adapton de tiu 5-poenta sistemo ke mi vin prezentas ĉi-suben. Por konvinki vin, mi proponas grandan provan studon celante ĉiun socian kaj ekonomian nivelon de la francia popolo.

Mi rememorigas ke tiuj samaj samŝtatanoj ne havis elektrajton por eŭriĝi, kaj tio estiĝis sen grava problemo (tamen plimalsimpla ol mia projekto). Ekzemple, Maastriĥto estis tre pli malfacile komprenebla ol mia projekto... kiu facile realigeblas, malmultekostas kaj ne necesas konstitucian ŝanĝon : La ŝtatano daŭre elektus la Prezidenton de la Respubliko per rekta universala baloto, laŭ la konstitutcio (tiu-mem ne donante devigan farmanieron por rekte baloti...)

Tamen, plenbonsensa estus kunakordigo de la popolon al tiu nova balota sistemo per referendumo... (Same : se konstitucio ŝanĝendus, referendumo eblus.)

Kiu, krom Vi, povas prezenti kaj klarigi tiun projekton al la balontontaro? Kiu respondecas antaŭ la Ŝtato se nenio faratas por provi malestigon de nebalotemon antaŭ la disfalo de niaj respublikaj valoroj iĝonta je 2007 se nenio proponatas? Tiu simpla "demando" permesas samtempe kompreni kial niaj samŝtatanoj ne plu balotemas kaj ne plu kredas je politiko...

Konstato : Kiam devo estiĝas, dum la pasintaj jardekoj la politika ularo, ĉiu partiemo kuna, forgesis la esencon mem de la vorto « politiko » kiu estas donigi plibonan viveblon al la urbo per leĝoj kaj leĝaplikantoj evoluemaj... ne fiksaj. Tiu konstato samas Eŭropskale, kvankam aprilo 2002a nur estas Francilande... La plejparto de la elektitaro emas je ŝanĝo sed pensas tion ke, ŝajne, la risko pri la venonteco estas por la kunlaborantoj, ne ili-mem. Tial, nenio ŝanĝos antaŭ 2007 krom per konsciigo popola, ŝtatana kaj senpolitikisma... Pravante aŭ malpravante mian projekton, tiu konstato daŭras senmalklare.

2007 estos riska baloto por nia ŝtato se la balota farmaniero pri la unua rondo tiel daŭras. Kiu povas, objektive, diri la malon ĝis nun. La ĉefa temo de zorgo pri tiu baloto daŭre estas : KIEL BALOTEMIGI LA NEBALOTEMULOJN?

 

La propono suba parte solvas tion

 

La PROJEKTO

 

PRI LA UNUA RONDO DE LA PREZIDENTA ELEKTO DE LA JARO 2007a, ĉiu elektonto havos kapitalon de kvin poentojn anstataŭ la nuna sistemo kiu sumas je 1 elektonto = 1 balotbulteno (1 poento). La Francia Konstitucio garantias al ĉiu ŝtatano balotebla la rajton je baloto kiu iĝas tiam kapitalo de 5 poentojn kiun la elektonto disdonus inter unu aux kelkaj kandidatoj laŭeme.

 

Resume, unu elektonto = kvin balotpoentoj

 

(Kiu ajn nepre la socia statuo : Principo de Egaleco)

 

Li, la elektonto, disdonus la poentojn laŭvole, EKZEMPLE :

§         §         Kvar poentojn al kandidato kaj la alian poenton al alia kandidato,

§         §         Tri poentojn al kandidato kaj la du aliajn poentojn al alia kandidato, etc.

§         §         Ĝis kvin poentojn al ununura kandidato (malkutimaĵo)

 

KIAL?

1.       1.       Tio permasas al la elektonto baloti laŭ la multeco de la ideoj kaj kandidatoj. Oni povus elekti pli iun ideon ol alian, sen forgesi la alian. Multaj nebalotemuloj tiam balotus je la unua rondo, pro tio ke ili povos plibone baloti siajn ideojn dise priskribitajn de multaj kandidatoj. (Mia studo tion pruvas.)

2.       2.       La elektintoj kiu balotis ekstremisme pro kontraŭstareco je la unua rondo donos eble 1, 2 aŭ 3 poentojn al la kandidatoj "utilaj" aŭ, plibone esprimata, "mezemismaj".

Tiuj du ideoj estas fundamentaj pri mia projekto ĉar ĝis nun la unua rondo nur helpas (je 100%) la ekstremismajn aŭ kunstarigularajn kandidatojn kiuj tamen estas malplejmultaj en nia ŝtato. Per la nuna sistemo kaj la nebalotemo, oni elektos kontraŭe de demokratio, kiu estas elektiĝi de la plejmulto, ne de la malplejmulto.

Mi pensas esenca por demokratio la ekziston de ĉiu partio politika sed, pro la rapida nebalotemiĝo, ĉu ni vere havas la veran pezon de ĉiu partio je la vespero de prezidenta elekto? Ĉu la rezultoj ne estus misgvidantaj sekve de tiu nebalotemo? Mi staras la demandon... Ĉu oni ne atingis la limon de nia nuna sistemo? Sub preteksto de demokratio libere esprimata en la balotujoj, ĉu oni ne povas debati la temon antaŭ 2007? Mia projekto ne detruas iun partion sed permesas plibonan vidigon de realecon.

En tiu projekto, la nombro de 5 poentoj (nepara nombro) por ĉiu ŝtatano ŝajnas prava pro tio ke la plejparto de ili, la ŝtatanoj, (laŭ mia studo) ne volas doni siajn kvin poentojn al ununura kandidato kaj, tial, ili povos tamen pripensi la plejŝatecon de tiun ajn kandidaton...

 

EKZEMPLE :

3 + 1 + 1          = 5
3 + 2                = 5
4 + 1                = 5
Ĉiam kvin, eĉ :
2 + 1 + 1 + 1     = 5

 

Analizo

 

Kial oni nebalotemas? Necesas ŝanĝo de la nuna sistemo simple pro tio ke la nebalotemo kaj la kontraŭstara balotado ne estas fatalaĵo sed farata de ĉefe tri simplaj faktoj (sed, ŝajne, miskonata aŭ nevidigita de la "politikstudistoj") :

 1. La amaskomunikiloj (influo nemalforgesebla) kiuj pli vidigas la miskvalitojn de la kandidatoj ol la kvalitojn de ili. Tiel malfacile devenas doni la elektonto al la elektoto ian tutblankan respekton al tiu ajn persono el la aro da kandidatoj. Rezulto : nebalotemo je la unua rondo (malemigo...)
 2. La plikoneco de la idearo kaj programo de ĉiu kandidato permesas al ni samtempe plibone disvidi la projektojn sed ankaŭ ne tute kunakordi kun la tuta idearo de ĝi (eĉ se, tuteme, li estas la plejŝatata...). Rezulto : nebalotemo je la unua rondo (oni atendas la duan...)
 3. La Prezidenta elekto estante la elekto de homon kaj ne de partion, la subjektivo (kolero, malvolo, etc...) superregos ĉiam la racion je la unua rondo (tial disdono de poento validas). Rezulto : kontraŭstara balotado je la unua rondo.

La plejparto de niaj samŝtatanoj pli kunakordas je 10, 20, 30, 70 centonoj kun la ideoj de iu ajn kandidato, kaj malpli je 100 centonoj. Ĉu tio malkontentus, ni tamen devas zorgi tion ekde 2007, ĉar la nuna sistemo tute ne permesas al ili esprimi tion je la unua rondo. Nenia politika idealo povas ŝanĝi tion. Nur nova baoltmaniero pri la unua rondo povos ŝanĝi tion...

Tiu konstato videbligita, oni devas doni al la ŝtatano la eblo esprimi samtempe pliŝaton de iun kandidaton kaj ŝatemon de ideojn de alia kandidato.

Ekzemple : Nune, iu elektonto kiu volas esprimi malokordon balotas ekstremisme je la unua rondo : nur tiel li vidas eblon por esprimi koleron aŭ malkontenton ektempan. Ĉu nia demokratio povas satati de tiu solvo? Mia projekto permesas al tiu kontraŭstarema elektonto aŭ malkontenta manieron por esprimi samtempe ke li volas novajn ideojn kaj vidigi kiujnideojn li volas, tiel balotante per racio kaj per farto sen endanĝerigi la respublikajn valorojn...

Opinisondo kunakordas tion ke en tiu projekto, tiu elektonto donas poentojn al tiuj mezemismaj respublikanoj. Kial devigi al niaj samŝtatanoj doni cent centonojn al iu kandidato (kiu favorus la ekstremismaj kandidatoj), kiam certe la elektonto nur volas vidigi malkontenton pri iu ideo kaj volas vidigi al la politikistaron la ideojn ke li volas, pri la kelkaj malkontentigaj temoj?...

Tiu analizo, ĈEFA KAJ GRAVA, en mia projekto, klarigas la plejparton de nebalotemo kaj de ekstremismo de la unua rondo je 2002. Tiu disdono matematika bondonos nepre al la demokratio kaj redonos novan altirecon por baloti kaj vidigos al la renpondeculoj veran foton de la opiniaron de la Francianaro.

"Demando" : Post pripenso, per tiu nova sistemo, ĉu oni mem (aŭ oniaj proksimuloj) disdonus la 5 poentojn al nur unu kandidato je 2002, aŭ ĉu oni plidise disdonus ilin? Tiu pripenso nepras analizon ĉar mia studo pruvas tion ke, per tiu nova sistemo, la plejparto de la mezaj ŝtatanoj plejdise disdonus ilin...

Mia projekto zorgemigos ankaŭ la ŝtatanojn kiuj ne plu balotas je la unua rondo kaj emigos multaj, junuloj, al baloto je la 2007-jara unua rondo. Sufiĉas demandi al niaj samŝtatanoj pri tiu projekto, tiel kiel mi faris. Vi supriziĝos pri la jesema fartego de tiu ideo ĉirkaŭ vi (mallaŭ la aĝo aŭ socia nivelo).

Tiu projekto situas super ĉiu politika dislimo... kaj devas laŭ mi limi nur al la unua rondo.

La temo de la dua rondo daŭre pripenseblas. Du solvoj/pripensoj eblas ĝis nun :

 • Baloti laŭ la nuna farmaniero (kun 2 kandidatoj), pro tio ke post la unua rondo, la racio superregas la farton.
 • Baloti pri tri kandidatoj, pro tio ke tio ebligus plibonan demokratian debaton kaj kunbabilon kaj permesos plibonan plejparton registaran plibone reprezentantan : malfacile regeblas Francio nur per 51 centonoj el 100, la 49 aliaj estante tiuj de la alia kandidato...

En la du ideoj, la nuna sistemo de 1 elektonto = 1 baloto bonŝajnas.

Pri tio ke mi longe pripensis kaj prilaboris la temon, mi proponas tiun kunaĵon pri la realigaj farmanieroj simplaj kaj malmultekostaj por la realigo tuta de tiu projekto por superregi la kontraŭiĝo de "farebleco".

La rezulto de la unua ronde de aprilo 2002-a (prave aŭdigata de la politikaj respondeculoj) estas senrevoka por nia nuna sistemo kiu permesis al niaj demokratioj evoluon sed kiu ne plu permesos... Ŝanĝo maleviteblas iam, tio estas deva. Kaj ni, Francio, devus esti antaŭvidanta kaj noviganta (aprilo 2002a okazis en Francio) sam kiel Francio estis en pasinteco... por alvoki niajn valorojn respublikajn... Nur la elektitoj de la Ŝtato Francia povas esti la portantoj de tian projekton kaj ĝin klarigi al la ŝtatanaro (kun aŭ sen referandumo). Ene de 4 jaroj, tio JA eblas...

 

Mi sincere esperas ke, antaŭ ĝis 2007, tiu projekto estiĝu

 

Mia Respondeco

 

Tamen, se tiu projekto ne povas esti estiĝata antaŭ 2007, konvinkata de ĝia bona efekto, mi proponos min tiam, se iuj volas mezuri la efekton de mia ideo "naturgrande" pri la Francianaro, por kolektigi sub mia nomo la sufiĉan nombron da subskribo por esti kandidato je la unua rondo de la prezidenta elekto por klarigi tiun projekton al niaj samŝtatanoj per la eblo donata de komuniki per la amaskomunikilo kiun oferigas la prezidenta kampajno.

Tiu projekto povus poste esti proponata al nia samŝtatanoj en programo de la registaro ĉu antaŭ la dua rondo ĉu post, se vi pensas ke mia centonaro je la unua rondo pravigas aŭ malpravigas praktikan sekvon. Objektive, tiu eblo videbligas bonegajn advantaĝojn sed ankaŭ maladvantaĝojn.

Avantaĝoj

 • Apolitike prezentita, la projekto ne riskas ian ajn misideigon de iu ajn partio.
 • Prizorgigo de la ŝtatanaron por evolui al iu ebla venonta ŝanĝo de la balota farmaniero kaj malfermiĝo de la politika debato pri tiu temo.

Malavantaĝoj

 • La problemo de la unua rondo ne solvatus.
 • Risko de rekorda nebalotado (laŭ, interalie, la etoso de la 5 milionoj de junuloj, supren priparolitaj) kaj kiel konsekvenco iu unua rondo kiu estus hazarda pri nia demokratio.

Neniam aliĝante al iu ajn politika partio aŭ sindikato (sed tio neniam estus malkvalitiga), mia ŝtatana agado estas neŭtrala, transvidebla kaj "bonema". Mi ne volas ian ajn politikan mandaton, mi ne havante la kompetencojn kaj la spertojn. Tamen, iu kandidato de la ŝtatanaro kiu esprimus "fortajn" kaj "civitajn" ideojn povus pensi pri proponi ĝin al la Francianoj se elektitoj de la Ŝtato estimas interesa la projekton por demokratia debato.

Interalie : alia simpla kaj eble bona ideo :

Instigi iun "Ŝtatan Sekretariejon de la Urbestroj de Francio" kiu estus ŝtata laborejo (elektita de la Urbestraro) plejparte aliĝante la Urbestroj de urboj de malpli ol 3000 loĝantoj.

Kial? La Urbestroj de tiuj "etaj urboj" estas la nur elektitoj kiuj estas tagtage aŭskultante kaj proksime de la popolon. Simplalogike, tiuj urbestroj estas do la plejbone lokita por plejaltigi la zorgojn de la popolon kaj ankaŭ iliajn ideojn. Tiu ŝtata Sekretariejo povus ankaŭ kunigi la unuopajn iniciatojn de ŝtatanoj volantaj meminvesti civite kun projektojn aŭ ideojn de universala intereso ktp.

Avantaĝo : Certo estos ke la simplaj ideoj estus komunikataj al la plej altaj niveloj de nia registaro per tiu ŝtata skretariejo kiu sidus ĉe la Ministra Konsilantaro.

Mi profunde pensas ke grandparto de tiuj urbestroj kunakordus pri tiu analizo, pleje pensante ke niaj registaroj respondecigis leĝe tiuj urbestroj (respondas la urbestro se io de la urbo kaŭzas domaĝon ktp.) Kial ne doni la devon al ili oficiale partopreni en la politikaj decidoj kiu zorgigas la ŝtatanojn. Tio ŝajne bonas...

56-jaraĝante, disponebla, post ekzerco de miaj kompetencoj en la komercia kaj komercipropaganda fakoj, mi havas la volon por servi nian demokration defendante aŭ proponante projektojn de universala intereso. Tiu noviga projekto provas la alporton de solvojn al niaj samŝtatanoj por la universala intereso ; bonkomprenante, tio ne povas farigi la unuanimecon de la elektitaro sed 2007 estas paradokse proksima kaj fora.

Gesinjoroj Ministraj, Deputitaj kaj Senatanaj, mi dankas (kaj antaŭdankas) pro la atento ke vi donos al tiu leĝa propono, nepre esperante subtenojn de kelkaj el vi kiuj zorgas pri la ŝtatanara reprezenteco de la Ŝtato kaj mi same esperas ke vi kredu je miaj bonkonsideroj.

 

Skribita de Alain Mourguy, Tradukita Esperantlingven de Ugo Lachapelle

 

Kunaĵo de la Leĝa Propono

 

FARMANIEROJ
por simpla kaj utila realigo de tiu projekton

 

1a Ekzemplo de realigo : Kiam oni konas la nomojn kaj la kandidatojn de la unua rondo :

 • Preso de la folietaro sur kiu presite estus la nomoj kaj la vizaĝoj de la kandidatoj de la unua rondo en blankumaj partoj egale grandaj nomorde laŭ aboca ordo. Tiu folietaro anstataŭus la malnovan balotbultenon kaj estus la novan balotilon.
 • En la blankumaj partoj, estus loko por povi enskribi kvin iksojn aŭ elektsignojn. ĈIU ELEKTSIGNO VALORUS 1 POENTON.

Teoria ekzemplo : Por 16 kandidato, estus folietaro por ili, kaj estus 16 blakumaj partoj en kiuj oni povus skribi ĝis 5 elektsignojn.

En la balotizolejo, la elektanto disdonus la kvin poentojn laŭvole en la lokoj celitaj.

Validas la folietaro (balotbulteno do) havante kvin elektsignojn. Malvalidas la folietaro ne havante kvin elektsignojn aŭ havante pli ol kvin signojn.

Tiuj folietaroj haveblos por ĉiu elektanto de ĉiu balotejo. (Por ŝpari, ne necesas dissendi ilin domen antaŭ la balottago.)

La foto de ĉiu kandidato (sur klara fonto) permesos al nelegkapabla ŝtatano baloti respektante la balotan sekreton. Necesas samtempe antaŭvido por malvidantoj kun, ekzemple, folietaro skribata brajle. Tiuj du okazoj ne estas antaŭviditaj ĝis nun.

La ŝtatano poste metas mane tiun folietaron en granda leterkoverto en la balotujon (kaj oni analizas la baloton laŭkutime).

La diskonigo de la rezulton ne estas pli malsimpla. (Multaj landoj havas sistemojn multe pli malsimpla : Irlando, Usono, Sviso ktp.)

 

ĈIU ŝtatano konsultata pri tiu projekto tre facile bone komprenis la suprajn principojn

Oni povas pensi ankaŭ la ideon ke anstataŭ la elektsignojn oni donus kvin elektŝtampojn (samvaloraj) (menciita per ia speciala siglo) kiujn la elektanto gluus memfare laŭ sia volo.

Cetere, tiu projekto oni devas studi kune kun ebla estigo komputila. (Interreto certe, sed eble komputillego de la bultenoj ktp.) Kaj ja certe estas aliaj ebloj.

 


 

Contact me

 
 
5ème République = tout citoyen est RÉPUBLICAIN.
 
La différence ? Nous sommes LES RÉPUBLICAINS DU BON SENS