NÁVRH ZÁKONA O PREZIDENTSKÝCH VOLBÁCH     
Français   Anglais   Allemand   Espagne   Hongrie   Esperanto   Roumanie   Italie   Tchčque   Pays-Bas   Pologne

Contact me            

This project, which I presented to the French Parliament, is entirely suited to adaptation in your country, which I - like all democratic countries - must tackle the problems of abstention and extremism.
 
I commend it to you with pleasure for your possible own use. I should point out that my idea could also be implemented for "PARLIAMENTARY" or "LOCAL ELECTIONS"...
 
I am convinced that this project can be a workable blueprint for all European countries.

Translated by : Klara MORTIER
 
 

 

NÁVRH ZÁKONA O PREZIDENTSKÝCH VOLBÁCH

 

 

 

Návrh je určen váženým paním – pánům ministrům,

 

poslancům a senátorům (září 2003).

 

 

 

Jako uvědomělý občan Vám předkládám, z osobní iniciativy, inovující návrh, který umožňuje nový pohled na prezidentské volby a který by měl motivovat občany k tomu, aby se zúčastnili prezidentských voleb roku 2007 již v prvním kole a aby znovu získali zájem o „polický život.

 

Vážené dámy ministryně, poslankyně, senátorky,

Vážení pánové ministři, poslanci, senátoři, chtěl bych Vás přesvědčit o tom, že je nutné:

 

1.      změnit způsob hlasování pro první kolo volby prezidenta republiky do roku 2007, který, pokud se nic nezmění, představuje ohrožení naší demokracie

 

2.      udělat si na několik minut čas nezbytný pro přečtení tohoto návrhu

 

3.      pokud bude potřeba, sám bych mohl tento návrh prezentovat při prvním kole prezidentských voleb v roce 2007

 

Tento návrh (volba 5ti bodů) byl prezentován (jako před-návrh) některým Vašim kolegům ministrům, poslancům, senátorům a starostům v červnu/červenci za účelem získání jasného názoru francouzského politického spektra na problém neúčasti u voleb a jaká řešení by se mohla do roku 2007 najít.

 

Získané odpovědi mluví vcelku samy za sebe: reálně se s ničím nepočítá, ani se konkrétně nenavrhuje nic, co by tuto pohromu účelně zadrželo a žádné rozhodnutí nebude přijato dřív než za několik volebních období…. Z těchto odpovědí vyplývá to hlavní: je potřeba „usmířit“ naše občany s politikou……Kdo by řekl opak? Ale jaké máme řešení?…….

 

 

 

FRANCIE pozná v roce 2007 znepokojující situaci ­

 

 

5 miliónů mladých voličů (ve věku 13-18 let v letech 2002 – 2007) bude automaticky připsáno (podle nového zákona) na listiny voličů do roku 2007. Ovšem procento účasti na hlasování je u mladé generace již dnes velmi slabé 1žádná agentura výzkumu veřejného mínění s těmito 5ti milióny nových voličů nepočítá v rámci „hlasovacích výhledů“ pro první kolo 2007. Nikdo se jich neptal 1což znamená, že veškeré výzkumy veřejného mínění jsou jednoznačně „chybné“ a podceňují reálnou neúčast v prvním kole prezidentských voleb….Moje studie potvrzuje, že velmi málo těchto mladých lidí je rozhodnuto jít k volbám v prvním kole.

 

Přímým důsledkem této situace je reálné riziko, že se na první a/nebo druhé pozici na konci prvního kola 2007 objeví kandidáti (tky) reprezentující menšiny….

 

·         V roce 2002 stačilo pouze 13% ze zaregistrovaných voličů, aby se dostali na první místa (v prvním kole),

·         V roce 2007 bude stačit  bezpochyby méně než 9% ze zaregistrovaných voličů, aby se dostali na dvě první místa po prvním kole (s tím, že se počítá, kromě jiného, s těmito milióny mladých voličů…jednoduchý matematický výpočet)

 

Počítáme-li ty « nezaregistrované » budeme tedy mít skoro 2 ze 3 Francouzů, kteří se nevyjádří… v 1. kole …. Jaká bude tedy legitimita kandidátů, kteří budou včele? A hlavně, kdo to bude? Už teď slyšíme v médiích prognózy pro výsledky druhého kola 2007, copak máme tak krátkou paměť? Aby bylo možno účastnit se druhého kola, je nejprve třeba „umístit se “ v prvním kole !

 

Dámy a pánové, vy kteří máte politickou zodpovědnost v našem státě, můžete zaručit, že, s méně než 9% zaregistrovaných voličů pro obsazení prvních míst v 1. kole, to budou ti kandidáti, kteří reprezentují nejvíce naše občany, kteří se dostanou do druhého kola 2007? Někteří kandidáti budou mít v každém případě potřebný počet hlasů v prvním kole zajištěný buď extremismem nebo pomocí lobby a pod….A to nejsou ti, kteří reprezentují většinu občanů,… ale ti, jejichž voliči se mobilizují už v prvním kole narozdíl od voličů „velkých stran“.

 

Neúčast v 1. kole je samozřejmě neřešitelný problém současného volebního systému, protože tito „extemističtí“ voliči nebo „lobby“ díky tomu, že v prvním kole získávají skoro „maximum“ svých hlasů, vidí, jak jejich volební procenta v každých nových volbách narůstají, protože roste procento neúčasti!

 

O budoucnosti naší demokracie tedy bude „rozhodovat“ procento neúčasti v prvním kole voleb 2007: lehký posun veřejného mínění… a minoritní kandidáti budou včele v prvním kole 2007…tudíž pravý opak demokracie…!

Je tedy nezbytně nutné zamyslet se nad tím, jak přesvědčit ty, co se voleb v prvním kole 2007 nemíní účastnit… Tato realistická hypotéza s velmi těžkými následky vyžaduje, abychom se objektivně zabývali všemi možnými nápady a řešeními s cílem zabránit tomuto riziku a pokud možno, abychom se zamysleli nad možností zavedení „moratoria“ ze strany republikánských stran, které by zabránilo vzniku „zjednodušeného myšlení“, které by pak vedlo k omylu…

Například: slogan o „prospěšnosti hlasování v 1. kole…“! Takto motivovat naše spoluobčany v prvním kole by bylo utopií a bezpochyby „historickým omylem“ pro volby 2007.

 

PROČ: Hlasování v prvním kole je hlasování citové (zloba, zklamání, pochybnost atd.) narozdíl od druhého kola, které je hlasováním z rozumu“…….(logické). Moje studie ukazuje, že Francouzi už nevidí potřebu druhého kola, pokud na nich vyžadujeme hlasovat „prospěšně“ už v prvním kole, spíš mají pocit frustrace z toho, že se je o tom snažíme přesvědčit a to může mít efekt „bumerang“, tedy zavrhnutí hlasování…!

 

Dnes existují jen 4 možná řešení, abychom zabránili demokratické katastrofě:

 

1.      povinné hlasování (riziko nespokojenosti)

2.      omezení kandidatur pro první kolo (protidemokratické)

3.      možnost volit ve volebních místnostech, ale také přes INTERNET (já podporuji toto řešení)

4.      Můj návrh, který zde předkládám Návrh 5ti bodů

Tato řešení se samozřejmě mohou mezi sebou kumulovat, pokud je potřeba. Žádná jiná alternativa, aby se omezila neúčast, (zdá se) neexistuje.

 

Moje anketa ve všech sociálních vrstvách naší společnosti ukazuje velkou schopnost přizpůsobení se našich spoluobčanů tomuto „systému 5ti bodů“, který Vám předkládám..  Abych Vás přesvědčil, navrhuji „studii – test“ v různých ekonomických a sociálních vrstvách francouzské populace.

 

Podotýkám, že ti stejní spoluobčané neměli na výběr, když se přecházelo na EURO a tento přechod proběhl bez větších problémů (a to byl daleko komplikovanější než můj návrh) a bez referenda. Například Maastrichtská smlouva byla pro pochopení daleko složitější než můj projekt…, který je velmi jednoduchý na provedení z hlediska ekonomického (viz příloha) a nevyžaduje žádnou změnu ústavy. Občan stále volí prezidenta přímou volbou, tak jak to vyžaduje ústava (ústava neupravuje formu a způsob vyjádření této přímé volby).

 

Bylo by však rozumné, aby se občané k tomuto novému systému vyjádřili referendem…(platí i v případě pokud by bylo třeba změnit ústavu, referendum by bylo možné …)

 

KDO jiný než Vy může prezentovat a vysvětlit tento návrh voličům? KDO bude zodpovědný před celým národem pokud se nic konkrétního neudělá pro to, aby se zastavila tato neúčast ve volbách dřív, než se v roce 2007 naše republikánské hodnoty zhroutí, jestliže se nic nenavrhne ?

Tato jednoduchá „otázka“ umožňuje lépe pochopit, proč naši spoluobčané nejsou motivováni a politice už nevěří….

 

Fakt : jakmile je potřeba vzít na sebe politickou zodpovědnost, politická třída už po desetiletí (pravice i levice) zapomíná samotnou podstatu slova „politická“, což znamená „zlepšit“ život v obci pomocí zákonů a institucí, které se však vyvíjejí a nezůstávají nehybné ! To platí i pro Evropu… i když duben 2002 je specifický pro naši zemi… Většina zvolených zástupců se zdají být „přístupní“ změnám, ale zdá se, že si myslí, že v budoucnosti je riziko pro jejich „kolegy“ a ne pro ně samotné! Do roku 2007 se tedy nic nezmění, pokud nedojde ke kolektivnímu uvědomění občanů bez postranních politikářských myšlenek… Ať už se zdá můj projekt zajímavý nebo ne, toto konstatování je jednoznačné.

 

V roce 2007 budou pro naši zemi rizikové volby, pokud volební systém pro první kolo zůstane tak, jak je. Kdo dnes může objektivně potvrdit opak? Hlavním předmětem znepokojení pro tyto volby je otázka: JAK PŘIMĚT KE HLASOVÁNÍ TY, KTEŘÍ SE NECHTĚJÍ ÚČASTNIT?

 

 

 

 

 

Následující návrh na tuto otázku částečně odpovídá

 

 

 

NÁVRH

 

 

 

PRO PRVNÍ KOLO PREZIDENTSKÝCH VOLEB 2007 každý zaregistrovaný volič disponuje kapitálem „5ti hlasovacích bodů“ místo současného systému, který je: 1 zaregistrovaný občan = 1 hlasovací lístek. Ústava zaručuje každému voliči „hlasovací právo“, které se přemění do kapitálu 5 hlasovacích bodů, které může občan rozdělit mezi více kandidátů podle svých preferencí.

 

Shrnutí: jeden volič = 5 hlasovacích bodů

(bez ohledu na jeho sociální postavení: princip rovnoprávnosti)

 

TĚCHTO SVÝCH 5 bodů ROZDĚLÍ JAK SI PŘEJE: například:

 

·         4 body jednomu kandidátovi a poslední bod jinému kandidátovi

·         3 body jednomu kandidátovi a 2 body jinému kandidátovi…atd.

·         nebo 5 bodů jen jednomu kandidátovi

 

PROČ?

 

1)     Tento systém umožní občanovi „urovnat“ a „zvážit“ své představy vzhledem k množství kandidátů. Mnozí z občanů, kteří se v minulosti zdrželi hlasování v prvním kole (žádný z kandidátů sám o sobě nevyjadřoval jejich představy), takto budou moci vyjádřit svou volbu prostřednictvím více kandidátů a půjdou volit (studie potvrzuje).

 

2)     Občané, kteří volí „extremisty“ dají v prvním kole (moje studie to potvrzuje) kandidaturám takzvaně „prospěšným“ nebo „umírněným“ 1, 2 nebo 3 body…

 

Tyto 2 body jsou ZÁSADNÍ v mém projektu, neboť v současném stavu toto hlasování prospívá na 100% v prvním kole extrémistům nebo lobby, přestože tito jsou v naší zemi minoritní! S naším aktuálním systémem a vzhledem k absenci v prvním kole  dosáhneme brzy opaku demokracie, jejímž cílem je, aby občané volili představitele VĚTŠINY a ne MENŠINY !

Pro demokracii je zásadní existence VŠECH politických stran, ale jestlipak díky rostoucí neúčasti výsledek prezidentských voleb odráží opravdovou váhu a rozložení všech zúčastněných politických stran? Nejsou to „zkreslené“ výsledky následkem neúčasti? Pokládám otázku… Nejsme na hranici současného systému?

Neměli bychom o tomto „tématu“ diskutovat před rokem 2007, aby se zachovalo svobodné vyjádření demokracie prostřednictvím volebních uren? Můj návrh nevylučuje žádnou politickou stranu, ale umožňuje konkrétnější odraz skutečnosti.

V tomto návrhu se zdá být 5 bodů (liché číslo) pro každého občana rozumný počet, neboť většina z nich (viz studie) si nepřeje dát všech pět bodů jedinému kandidátovi, občan má takto možnost vyjádřit reálnou preferenci pro toho či onoho kandidáta…

 

Příklady:

 

3 + 1 +1 = celkem 5

 

3 + 2      = celkem 5

 

4 + 1      = celkem 5 atd.…

 

 

 

 

 

 

ANALÝZA

 


 

Proč je neúčast u voleb? Je prostě třeba změnit náš současný systém, protože neúčast ve volbách a sporné hlasování nejsou „osudové“, ale mají z velké části 3 jednoduché důvody (ale asi neznámé nebo opomenuté „specialisty na politické studie“´:

 

1 – média (nesporný vliv) ukazují spíš „chyby“ kandidátů než jejich kvality. Pro občana je tedy těžké rozhodnout se absolutně pro jednu osobu mezi takovým množstvím kandidátů. Výsledkem je neúčast v prvním kole (demotivace)

 

2 – lepší znalost idejí a programu každého kandidáta nám umož jednak lépe poznat jeho záměry, ale také ne vždy souhlasit s tou či onou částí jeho programu (i když je to kandidát, který je nám svým myšlením nejbližší). Výsledkem je neúčast v prvním kole (čekáme na druhé kolo)

 

3 – prezidentské volby jsou volbami jedné osoby, ne politické strany, tudíž „subjektivita“ (zklamání, zloba) vždy převáží nad „rozumem“ v prvním kole (proto je důležité vážení tohoto hlasování). Výsledkem je zavržení prvního kola.

 

Většina našich spoluobčanů se ztotožňuje z 10,30,50,70 % s myšlenkami jednoho prezidentského kandidáta a čím dál míň na 100%. Ať se nám to líbí nebo ne, s tímto faktem musíme absolutně počítat pro rok 2007, neboť náš aktuální systém jim tuto situaci neumožňuje vyjádřit v prvním kole ani částečně …!

Žádný polický ideál nemůže toto konstatování změnit…může to jen nový způsob hlasování pro první kolo prezidentských voleb…

 

Toto je konstatováno, je tedy třeba nabídnout občanovi možnost vyjádřit ve volbách svou reálnou přízeň pro vybraného kandidáta, ale taky mu dát možnost „podpořit“ jiné myšlenky, které jsou mu blízké, ale prosazuje je jiný kandidát…

 

Příklad: v současnosti volič, který chce vyjádřit svůj nesouhlas s našimi politiky, často volí v prvním kole „extremistu“ nebo „lobby“. V takovém hlasování vidí jediný způsob, jak vyjádřit svou momentální zlobu , zklamání atd. Jestlipak se může naše demokracie s takovýmto řešením spokojit? Můj návrh umožňuje tomuto voliči, který se staví do opozice nebo je zklamán, zvážit svůj hlas a podělit ho mezi své pocity a rozum tak, že rozdělí svých 5 „hlasovacích bodů“ aniž by ohrozil naše republikánské hodnoty…

 

Průzkum veřejného mínění potvrzuje, že tento volič dá svoje body „umírněným“ republikánským kandidátům. Proč nutíme naše občany dát jeden hlas na 100% jedinému kandidátovi (což zvýhodňuje „extremistické“ nebo „lobby“ strany), zatímco ve většině případů tito voliči nacházejí u jiných kandidátů určité myšlenky, které jim – v určitých případech - víc vyhovují…

 

Tato zásadní analýza mého projektu z velké části vysvětluje příčinu neúčasti a extremismus 1. kola voleb 2002. Toto matematické vážení bude určitě pozitivní pro demokracii, znovu udělá volby přitažlivými a na konci 1. kola dá našim politikům konkrétní „fotografický obraz“ názorů francouzských občanů.

Otázka : Přemýšlejme – s tímto systémem dali bychom my sami (nebo naši blízcí) v 1.kole voleb 2002 všech 5 bodů jedinému kandidátovi, nebo bychom náš hlas rozdělili? Tato myšlenka stojí za rozbor, neboť moje studie ukazuje, že s tímto systémem by většina voličů svůj hlas rozdělila…

 

Můj projekt učiní zodpovědnějšími i ty občany, kteří se dnes v prvním kole nevyjadřují a mnoho mladých voličů bude inspirovat, aby k volbám šli už v 1. kole. Stačí se zeptat našich spoluobčanů na jejich názor na tento projekt…tak jak jsem to udělal já…Budete překvapeni z pozitivního hodnocení této myšlenky ve vašem okolí jak osobním tak profesionálním (ve všech věkových kategoriích).

 

Tento projekt patří opravdu do oblasti přesahující rivalitu politických stran …a měl by se, podle mého názoru, omezit výhradně na 1. kolo prezidentských voleb: pocity převažují nad rozumem v 1. kole.

 

Otázka druhého kola zůstává „otevřená“ pro diskusi…Dvě „řešení/ návrhy“ jsou možné pro 2. kolo.

 

·         První znamená, že se bude hlasovat jako doposud pro jednoho ze dvou kandidátů, kteří se dostali do čela po prvním kole.

 

·         Druhým řešením by bylo vybírat mezi třemi kandidáty, kteří by byli včele po prvním kole, což by rozšířilo demokratickou diskusi a případně umožnilo najít dohodou takovou parlamentní většinu, která by více odpovídala realitě, neboť je těžké řídit Francii s vítězstvím v poměru 51/49.

 

 

V obou případech je současný hlasovací systém pro druhé kolo (hlasovací lístek pro vybraného kandidáta) vyhovující.

 

Tím, že se osobně dlouhodobě tímto projektem zabývám, představuji Vám v příloze praktické, jednoduché a levné návrhy, jak tento projekt konkretizovat, abychom potvrdili jeho „proveditelnost“.

 

Výsledky 1. kola v dubnu 2002 (často uváděné politickými představiteli) jsou pro náš současný systém konečné a definitivní. Tento systém byl pro demokracii přínosem, pomohl jejímu vývoji, ale dnes je zastaralý. Tento systém je třeba nevyhnutelně změnit...jednoho dne…a my bychom měli být státem „předběžcem“ a novátorem (duben 2002 se stal ve Francii), tak jak Francie v minulosti často byla a potvrdit tak naše republikánské hodnoty. Jedině zvolení zástupci(kyně) národa mohou být nositeli takového projektu a vysvětlit ho občanům (s a nebo bez referenda). Během 4 let je to možné…

 

UPŘIMNĚ BYCH SI PŘÁL, ABY SE TENTO PROJEKT DO ROKU 2007 PROSADIL.

 

 

 

 

 

MůJ ZÁVAZEK

 

 

 

Pokud to ovšem do roku 2007 nebude možné, tak vzhledem k tomu, že jsem přesvědčen o pozitivním „dopadu“ tohoto projektu, navrhoval bych, pokud někteří z Vás budou mít zájem sledovat jeho odezvu u francouzských občanů „v reálném rozměru“, abychom pod mým jménem nashromáždili potřebný počet podpisů, abych se mohl prezentovat jako kandidát pro 1. kolo prezidentských voleb 2007 a abych takto mohl vysvětlit můj návrh našim spoluobčanům díky celostátnímu přístupu k médiím, který prezidentská kampaň nabízí.

 

Projekt pak může být navrhnut občanům ve vládním programu buď před nebo po druhém kole, podle toho jaké budou moje výsledky po prvním kole a jestli podle nich má smysl pokračovat nebo ne. Z objektivního hlediska má tato hypotéza své výhody i nevýhody.

 

Výhody:

 

·         není riziko diskreditace žádné politické strany, neboť tento projekt je apolitický….

·         senzibilizace občanů na možnou změnu volebního systému v budoucnosti a „otevření“ politické debaty na toto téma.

 

Nevýhody:

 

·         problém 1. kola 2007 není vyřešen

·         rekordní riziko neúčasti v 1. kole (podle postoje 5ti miliónů mladých voličů, jak je uvedeno výše) a s tím související následky pro naší demokracii.

 

Nikdy jsem nebyl v žádné politické straně ani odborovém svazu (bez nějakého pejorativního podtextu) a obracím se na Vás jako občan, můj postoj je neutrální, bez postranních úmyslů a upřímný. Nemám žádný záměr získat jakýkoliv politický mandát, nemám k tomu potřebné schopnosti ani zkušenosti. Oproti tomu « občanský kandidát », který prosazuje „silné“ a „občanské“ myšlenky (jednu nebo více), je může navrhnout francouzským občanům v prvním kole, pokud zvolení zástupci národa považují jeho projekt za zajímavý pro demokratickou diskusi.

 

Jedna z myšlenek : jednoduchá a „smysluplná“:

 

Zavést STÁTNÍ SEKRETARIÁT pro STAROSTY FRANCIE“, který by tvořilo celostátní představenstvo (zvolené samotnými starosty), v němž většina bude tvořená starosty obcí s méně než 3000 obyvateli.

 

PROČ? Starostové těchto „malých obcí“ jsou jedinými zvolenými zástupci, kteří jsou dennodenně nablízku svým spoluobčanům a vyslechnou je. Logicky tedy tito starostové mají největší šanci postoupit starosti a ideje občanů až na nejvyšší místa …Tento státní sekretariát bude moci sdružovat individuální iniciativy občanů, kteří se chtějí občansky angažovat svými obecně prospěšnými návrhy a/nebo myšlenkami…atd.

 

Výhoda: bude zaručeno, že jednoduché nápady budou prostřednictvím tohoto sekretariátu komunikovány na nejvyšší úroveň našim vládním zástupcům. Státní sekretariát starostů bude přítomen na každém zasedání RADY MINISTRů.

 

Jsem přesvědčen, že velká část starostů bude s touto analýzou souhlasit, zvláště když naše vláda učinila starosty „trestně zodpovědnými“ (starosta je zodpovědný, pokud stožár na sportovním hřišti způsobí škodu ….atd.). Proč jim tedy nepřidělit i zodpovědnost ve smyslu oficiálně se podílet na politických rozhodnutích, která se dotýkají občanů? To má přece určitý smysl….

Je mi 56 let, mám teď dost volného času po té, co jsem působil dlouhou dobu v oblasti obchodu a marketingu. Chtěl bych posloužit naší demokracii tím, že budu prosazovat a/nebo navrhovat projekty obecného zájmu. Tento „inovující“ projekt se snaží přinést odpovědi našim spoluobčanům v zájmu všech, samozřejmě nemůže sjednotit zvolené zástupce, ale rok 2007 je paradoxně „blízký“ i „vzdálený“.

 

Vážené dámy, vážení pánové, ministři, poslanci, senátoři, děkuji Vám za pozornost, kterou tomuto návrhu zákona věnujete. Přál bych si samozřejmě “podporu“ od Vás, kteří občansky zastupujete „národ“ a zůstávám s pozdravem.

 

Alain Mourguy

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA k Návrhu zákona

 

 

Jednoduché a praktické

ZPůSOBY aplikace tohoto projektu

 

 

 

1.      Příklad uskutečnění: Poté, co jsou známy jména a tváře kandidátů pro 1.kolo:

 

Tisk listiny, kde budou figurovat jména a fotografie kandidátů pro první kolo. Uspořádání bude podle abecedy do stejně velkých polí (počet polí se rovná počtu kandidátů). Tato listina(y) nahradí staré hlasovací lístky, bude to nový podklad pro hlasování.

 

Pole pro kandidáta jsou předtištěna tak, aby se do nich vešlo maximálně 5 křížků (x).

 

Každý křížek má hodnotu 1 bodu (jedno pole je odděleně rezervováno pro prázdný hlas, který nelze rozdělit, buď platí jako 0 nebo jako 5).

 

Teoretický příklad: pro 16 kandidátů na listině (budou stačit maximálně 1 –2 listy) bude 16 polí, každé pole pro jednoho kandidáta (se jménem a fotografií) + 1 pole pro prázdný hlas.

 

Praktický a konkrétní imaginární příklad: občan chce rozdělit svých 5 bodů: 3 body jednomu kandidátovi a po jednom bodu dalším dvěma kandidátům: Udělá tedy 3 křížky v poli svého „preferovaného“ kandidáta a po jednom křížku v polích dalších dvou kandidátů.

Listina (volební lístek) je platnÁ při počítání hlasů, protože je na něm dohromady 5 křížků (x)? Listina je NEplatnÁ, pokud je jiný počet křížků než 5 (například listiny, kde je 3,4,6 křížků… jsou neplatné…….).


 

Tyto listiny budou mít zaregistrovaní voliči k dispozici na všech volebních místech (kvůli úsporám není nezbytně nutné, aby se zasílaly poštou domů).

 

Fotografie (na světlém pozadí) každého kandidáta v jednotlivých polích umožní volit i občanům, kteří neumějí číst, aniž by se porušilo „hlasovací tajemství“. Je taky třeba počítat s hlasováním slabozrakých (listiny v Braillově písmu). Tyto dva případy nejsou v dnešní době brány v úvahu.

 

Občan potom vloží listinu do obálky a do hlasovací urny (sčítání hlasů probíhá stejně jako dřív).

 

Sčítání hlasů není komplikovanější než dřív. (Některé země mají daleko složitější systémy – Irsko, USA, Švýcarsko).


 

VŠICHNI dotazovaní občané

velmi snadno pochopili výše vysvětlený princip.

 

2. Příklad uskutečnění projektu (složitější ale s větší účastí občanů)

 

1) tisk listiny stejně jako v prvním příkladě 2) místo pěti křížků (x) je v poli každého kandidáta místo pro nalepení samolepících „bodových známek“, každá známka má hodnotu jednoho bodu (stejný princip jako samolepící poštovní známky). Tyto „ bodové známky“ budou vytištěny s nápisem například: „RF“ 1. kolo 2007 (RF = République française) 3) občan nalepí svých 5 samolepících „bodových známek“ do polí svých kandidátů.

 

Tento projekt může být samozřejmě současně i informatizován….(Internet, ale i elektronický „genkód“ s optickým kódem pro přečtení volebních lístků atd…) VÝČET PŘÍKLADů JE NEÚPLNÝ.

 

 

 

 


 


 

Contact me

 
 
5čme République = tout citoyen est RÉPUBLICAIN.
 
La différence ? Nous sommes LES RÉPUBLICAINS DU BON SENS